Přestavba garáží na záhradní domek

Stavba stojí na původní základové desce zbouraných garáží, která byla posílena novou železobetonovou deskou. Obvodové zdivo je z pórobetonu. Okna jsou dřevěná s trojsklem. Fasáda bude obložena dřevěnými obklady v nejvyšší části v horizontálním směru a ve střední ve vertikálním směru. Strop je celodřevěný jak v interiéru, tak v exteriéru. Parkovací stání a sklad je z betonových cihel.

« z 2 »

No Comments

Post A Comment